Doğum Haritası Çıkarma Ücretsiz Horoscope Horoskop

Doğum haritası çıkarma ve yorumlama


Astrolojide evler burçlar gibi 12 adettir. Doğu ufkundan başlayarak saat yönünün tersine doğru sıralanırlar. Bunların anlamları sırasıyla şöyledir:


1.Ev (koç Burcunun evi): Kişilik, maske, , beden, sağlık, kişisel farkındalık.

2.Ev (boğa burcunun evi): Maddi güvence isteği, maddi kazanç, para kazanma ve harcama.

3.Ev (ikizler burcunun evi): İletişim, kısa yolculuklar, bilgi, eğitim, yakın akrabalar, komşular.

4.Ev (yengeç burcunun evi): Yuva, ev, dünya, geldiğimiz yer, anne, ebeveynler.

5.Ev (aslan burcunun evi): Yaratıcılık, yaratıcı kişiliğin sergilenmesi, sanat, aşk, eğlence, çocuklar, kumar.

6.Ev (başak burcunun evi): İş, çalışma, hizmet etme, faydalı olma, pratiklik, sağlık, kişisel gelişim, temizlik, ayrıntılar.

7.Ev (terazi burcunun evi): İkili ilişkiler, ortaklık, anlaşmalar, evlilik, eş.

8.Ev (akrep burcunun evi): Ölüm ve yeniden doğum, yenilenme, dönüşüm, gizli ilimler, miras, ortak paralar.

9.Ev (yay burcunun evi): Seyahat, yurt dışı yolculukları, uzak ülkeleri dolaşma, felsefe, din, yüksek öğrenim.

10.Ev (oğlak burcunun evi): Kariyer, şöhret, başarı, yükselme, dünyaya karşı olan sorumluluklarımız ya da hedeflerimiz.

11.Ev (kova burcunun evi): Arkadaşlar, gruplar, grup çalışmaları, organizasyonlar içinde ortak hedefler için çalışmalar.

12.Ev (balık burcunun evi): Bilinçdışı, kolektif bilinç, ruhsal çalışmalar, içe çekilme, içe dönüş, kapanma, izolasyon.


Fazla ince hesaplara dalmadan, pratik ve kolay yoldan yıldız haritası çıkarabilmek için sırası ile şu yolu izleyebilirsiniz.


1 - Önce bir kağıda şu bilgileri not alın. Bunların doğru ve emin olmalarının öneminden daha önce bahsetmiştik.

Doğum Yeri: İstanbul

Doğum Tarihi: 20. Aralık . 2000

Doğum Saati: 20.00

İstanbul'un

Enlemi: 41 derece kuzey

Boylamı: 29 derece doğu


2 - Saat hesaplanması:


a) Dünya saatine uyarlama: Türkiye Greenvvich saatine göre 2 saat ilerdedir. Bunun için doğum saatinden 2 saat çıkarılır.

Doğum saati 20.00 - 2 = 18.00


b) Yaz saati • Savaş saati:

Eğer doğduğunuz tarihde ileri yaz saati (+1), veya savaş saati (+2) uygulaması varsa, dünya saatine göre hesaplanan saatten çıkarılır.

Yaz saati için; -1

Savaş saati için; -2

Yaz ve Savaş saati için; -3 saat çıkarılır.


c) Bölgesel saat ayarlaması:

Doğum yerinin kaçıncı boylamda olduğu Atlastan bulunur. Her boylam arası 4 dakikadır. Boylam sayışı 4 ile çarpılır.

Bu bilgiyi yukarda not etmiştik.

Yıldız Haritası Çıkarma Yolları • 149

29 x 4 = 116 dakika... Saate çeviriyoruz: 1 saat 56 dakika...

İstanbul, Greenwich'in doğusunda olduğu için bu saat, (a) veya işlem yapılırsa (b) şıkkında bulduğumuz saate ilave edilir. Greenwich'in batısında kalan yerler için bunun tersi işlem yapılır yani çıkarılır...

(Saat toplamı yaparken, saat, dakika ve saniyelerin alt alta getirilerek toplanmasına dikkat edilmelidir.)

18.00 + 01.56 = 19 saat, 56 dakika d) Yıldız saati:

Ephemeris (Yıldız günlüğü) kitabından doğum tarihi bulunur. (Şema 10 da, örnek tarihimizin altı koyu çizgi ile çizilmiştir.) Sid. Time bölümünden saat okunur, (c) şıkkında en son elde ettiğimiz saate ilave edilir. Bu işlem, gece gökgünlüğü kitabı için geçerlidir.

19.56.00 5.55.32


Doğum saati + Yıldız saati

24.111.32

111 dakikayı saate çevirip 24 e ilave ediyoruz. 25 saat 51 dakika 32 saniye

Elde ettiğimiz saat 24 den fazla olduğu için bundan 24 saati çıkarıyoruz.

Sonuç: 1 saat 51 dakika 32 sanive'dir.

Şayet elde ettiğimiz saat 24.00 den küçük ise olduğu gibi kullanılır.


e) Ay burcunun hesaplanması

Ay ortalama olarak 2 saatte bir derece ilerler.

Ephemeristen doğum tarihimizde Ay'ı bulunduğu derece tesbit edilir. Doğum saatine göre, her 2 saat için 1 derece ilerletilerek, Ay'ın bizim için gerçek yeri bulunmuş olur.

Şema 10. da görüldüğü gibi Ay, 20 Aralık 2000 senesinde 29 derece ile Terazi burcunda olacaktır. Ancak düzeltilmiş doğum saatimiz 19.56 olduğu için, öğlen 12.00 den sonra yaklaşık 8 saat geçmektedir. 2 saate bir derece hesap ederek 4 derece ilerletilmesi gerekir. Bu işlem neticesinde, Ay, 3 derece ile Akrep burcunda yer alacaktır.

Örnek Bir Harita Çıkarılması


Boş harita örneğini alın. Önce, Ev tablosundan 01 saat 51 dakika olan sid. Time sütunu bulunur. Şema 11 de (*) işaretli bölüm. Baş ucu noktası olan burç ve derece işaretlenir. Karşıt burçtaki aynı derece ile birleşecek şekilde çizilir.


Doğum yerinizin enlemi olan 41 derece (şema 11'de altı çizili olan satır) ev tablosundan bulunur ve o hizadaki diğer evlere ait dereceleri alınarak yukarıdaki gibi karşılıklı olarak çizilerek evler tamamlanır.


Örnek haritamızda, başucu noktası veya 10. ev başlangıç çizgisi -O- derece ile Boğa olduğu için, 4. ev başlangıç çizgisi -O- derece Akrep olmaktadır. 11. evin başlangıcı 6 derece İkizler, karşıtı 5. ev de 6 derece ile Yay burcundan başlamaktadır. Diğer evlerde bunlara kıyasla sıralanır.


Görüldüğü gibi, bu harita sahibinin;

İç burcu YAY, yükselen burcu 1. ev

Yıldız Haritası Çıkarma Yolları • 151

çizgisinin geçtiği ASLAN, ay burcuda AKREP olmaktadır.


Son olarak da, Ephemeris'ten daha önce altını çizdiğimiz yıldızlar sıra ile burçlarda ki derecelerine göre yerleştirilir. Yukarıda hesapladığımız şekli ile Ay da ilave edilir.


Birinci kitap Bölüm:! "AÇILAR" konusunda açıklandığı üzere, gezegenler arası bakış açıları da çizildikten sonra haritanız tamamlanmış demektir.Doğum Haritası Yorumlama


Yorumlama, yıldız haritasının okunması anlamına gelir.

Doğum tarihine ve saatine göre özel olarak sağlıklı bilgilerle çıkarılmış bir yıldız haritası, o kişinin beyin açılımım, doğuştan sahip olduğu potansiyeli gösterir. Kişinin büyüme süreci içinde ve gelişmesi tamamlandığında nasıl bir kişiliğe ve nasıl bir yaşam biçimine sahip olacağım anlamamıza yardım eder.


Başka bir ifade ile; "Ben" dediğimiz yapının, özelliklerini ve alın yazışım anlatır okuyabilene, diyebiliriz... Okunacaklar, okuyanın bilgi genişliği, sistemi tanıyabilme gücü, kapasitesi kadar olacaktır şüphesiz..


Yaşadığımız boyutta işlemekte olan sonsuz mekanizmayı, sistemi bilip, sonra bunu harita üzerinde okumağa çalışmak gerekir. Olayın öncesini tanımak çok önemlidir ve bu haritayı tanımaktan çok daha zordur... Bu hususu hiçbir zaman unutmamalıyız ve haddimiz! bilmeliyiz...


Şimdi bilebildiğiniz kadarıyla devam edelim...

Burçların belli özellikleri vardır. Güneş sistemindeki gezegenler, burçlardaki karakteristikleri dünya üzerine yansıtacak şekilde oluşmuştur. Ayrıca kendilerine özgü karakteristiğe sahiptirler.


Bütün bunlar uzun yıllar yapılan araştırmalar, deneyler, gözlemler ve çeşitli çalışmalarla elde edilen tecrübelerle artık kesinlik kazanmıştır. Bir burcun özelliği nedir? Bir gezegenden gelen tesirler insanda ne gibi şeyler meydana getirir? Bu gibi soruların cevapları rahatlıkla verilebilir.


Astroloji ilmini bilen kişi, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ırk, dil ve millete mensup olursa olsun, anlatım farklı bile olsa temelde genel olarak aynı veya benzer şeyleri söylerler.


Fakat, gezegenlerin birbirlerine olan açılan, çeşitli pozisyonları itibariyle oluşan tesirleri ve transitlerin değişik etkileri söz konusudur. İşte bu tesirlerin neler olabileceği konusunda bazı değişik yorumlamalar yapılabilir. Çünkü, bu konuda çok fazla olabilirlik mevcuttur. Ancak genel karakteristikler ve özellikler tartışmasız kesindir, değişmez...


Bundan evvelki iki bölümde yükselen burcunuzu bulma ve harita çıkarma konusunda gerekli bilgileri verdim. Şimdi haritanızı yorumlayabilmeniz için size rehber olabilecek hususları anlatmaya çalışalım.


Bir yıldız haritasını yorumlamak için kişisel olarak şu üç özelliğe ihtiyaç vardır:


1 - Burçlar, yıldızlar yani astroloji ile ilgili temel ve teknik bilgilerin çok iyi şekilde bilinmesi, hazmedilmiş olması. Adeta bir bilgisayar gibi çağırdığınız anda otomatikman aklınıza gelivermesi...


2 - Tüm bilgileri hem tek tek, hem de aynı anda birarada görebilip değerlendirebilecek pratik zekanın faaliyete geçirilebilmesi. Çünkü burçların ve gezegenlerin tek olarak anlatımı, o kişiyi tanımak demek değildir.


Pişmiş bir kekin nasıl birşey olduğunu anlatırken, içindeki şeker için beyaz küçük kristal gibidir, un için toz gibi tatsız bir şeydir, yağ için donuk sarı renklidir diyemezsiniz... Genel görünümünü, lezzetli veya lezzetsiz olduğunu, renginin sarılığım, çok veya az pişmiş olduğunu söylersiniz. Başka bir deyişle, içine konan malzemelerin kanşımının sonucunda elde edileni anlatırsınız.


Bunun gibi yıldız haritasında mevcut tüm verilerin birarada nasıl bir terkip oluşturabileceği düşünülmelidir.


3 - İçsel hissediş, sezgi yeteneği ve ifade edebilme gücü... Teknik bilgilerin yanı sıra, özellikle su grubu burçların verdiği sezgi ve Merkür'ün getirişi olan pratik zeka, çabukluk, birden fazla konuyu bir arada görebilme gibi özellikler yorumlamada önemli kolaylıklar sağlar.etiketler:
doğum haritası yorumu doğum haritası yorumu ücretsiz doğum haritası doğum haritası çıkarma horoskop horoskop çıkarma ay burcu hesaplama ,dogum haritasi hesapla ,ucretsiz dogum haritasi cikarma ,yildiz haritasi cikartma ,dogum haritasi cikartma